KVALITNÍ PŘÍPRAVA U STAVBY JE STEJNĚ DŮLEŽITÁ,
JAKO JEJÍ KVALITNÍ ZÁKLADY

Připravujete stavební investici? Máte zpracované všechny potřebné dokumenty? Zvážili jste všechna rizika? Máte správně nastavené financování? Nechybí Vám v rozpočtu žádná důležitá položka? Pomůžeme Vám s realizací investice tak, aby Vás nečekala žádná nepříjemná překvapení.

PŘÍBĚH Z PRAXE – PRVOTNÍ ROZVAHA INVESTICE

Správný rozpočet ušetří miliony

(Celkový rozpočet investice by měl obsahovat víc než jen cenu stavby)

Pan P připravoval stavbu administrativní budovy. Nechal si zpracovat od projektanta – architekta projekt pro realizaci stavby včetně povolení a rozpočtu. Dle rozpočtu si připravil financování (úvěr + vlastní prostředky). Byli jsme osloveni, abychom zajistili výběr stavební firmy a technický dozor. Při kontrole projektu a rozpočtu jsme zjistili, že v rozpočtu chybí položky ve výši 8 mil. Kč, tj. 25% z celkové investice! Rozpočet postrádal důležité služby (archeologický průzkum, geodetické práce, koordinátor bezpečnosti práce) a poplatky (zábory veřejného prostranství, věcná břemena). Další nedostatky byly ve stavební části rozpočtu. Řada položek byla podhodnocena a některé chyběly zcela (např. výkopové práce pro napojení pozemku na veř. sítě, opravy povrchů, terénní úpravy). Pomohli jsme napravit chyby v projektu i rozpočtu. Pan P tak včas a v klidu zvážil nezbytné korekce a upravit úvěr.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ ČLÁNKY:

Riziková analýza
Cash flow model slouží pro správné nastavení úvěru
4 typické chyby u přípravy staveb

ROZSAH SLUŽEB

JAK PRACUJEME:
 • pomůžeme přesně definovat cíl projektu,
 • pomůžeme přesně určit podmínky pro projekt (finanční, kvalitativní, časové),
 • ověříme dostupné pozemky pro realizaci, prověříme je a doporučíme nejvhodnější,
 • sestavíme finanční model celé investice vč. všech souvisejících nákladů,
 • nastavíme optimální postup řešení investice – fáze,
 • velmi intenzivně vše diskutujeme se zákazníkem, vysvětlíme a odprezentujeme,
 • naším cílem je dodat zákazníkovi jistotu, že jde správnou cestou.
CO ZPRACUJEME:
 • Kompletace dokumentů a dokladů a jejich kontrola,
 • kontrola kompletnosti celkového rozpočtu,
 • kontrola cash flow (kontrola ziskovosti),
 • vypracování základních grafických podkladů (studie),
 • prověření území (pozemku) z hlediska realizovatelnosti,
 • vypracování harmonogramů,
 • zpracování souhrnné zprávy.

Hodláte stavět? Nebo už stavíte a hodila by se vám pomoc či rada?
Ozvěte se, něco vymyslíme!

Položky označené * jsou povinné.
Na maily odpovídáme obratem, nejpozději druhý pracovní den. Váš mail nikam nepředáme.