O NAŠE ZKUŠENOSTI SE RÁDI DĚLÍME

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V CELÉM BLOGU

Autor: Ing. Michal Nový | Datum: 01.06.2016 - 21:57
Rubrika: Obecné Služby

STUDIE JSOU V PROJEKTOVÁNÍ JEDNÍM Z PRVOTNÍCH KROKŮ, KTERÝMI BY SE MĚLO ZAČÍNAT. ABYCHOM ŠETŘILI PROSTŘEDKY INVESTORA, ZPRACUJEME STUDIE V PODROBNOSTECH, KTERÉ JSOU PRO INVESTORA V DANÝ OKAMŽIK OPRAVDU NEZBYTNÉ. Objemová studie Objemová studie slouží jako první názor na umístění nějakého tvaru – objemu stavby do pozemku se zohledněním okolí. V objemové studii vytváříme možné […]

Autor: Ing. Michal Nový | Datum: 29.12.2015 - 10:25
Rubrika: Stavební dozor

  Obecně platí, že do stavebního deníku se píše spíše málo a nedostatečně. Obzvlášť pokud do něho má psát někdo jiný než stavebyvedoucí. Zkusím shrnout základní pravidla, která pro stavební deník definuje stavební zákon, jeho vyhlášky a související předpisy. 1/ Kdo má psát do stavebního deníku Téměř každý předtisk stavebního deníku uvádí kolonky pro nejdůležitější […]

Autor: Ing. Michal Nový | Datum: 29.12.2015 - 10:08
Rubrika: Kolaudace a předávky Stavební dozor

  Stavební deník patří mezí jeden z nevýznamnějších dokumentů, které provází nejen realizaci stavby. Jeho absence nebo vedení v rozporu s předpisy může být postiženo pokutami. Níže uvádíme ve zjednodušeném znění několik pravidel ustanovených stavebním zákonem a jeho vyhláškami. 1/ Kdy je třeba vést stavební deník Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu. Tzn. […]

Autor: Ing. Michal Nový | Datum: 28.12.2015 - 12:27
Rubrika: Obecné Prvotní rozvaha investice

Riziková analýza – zní to jako cosi cizího a složitého, ale nenechte se mýlit. Je to jednoduchý a přitom důležitý nástroj, který se dá použít při řízení v podstatě čehokoliv. Riziková Vám může pomoci zvážit nějaký krok či rozhodnutí s přiměřeným odstupem a včas si připravit variantní řešení. Řízení rizik je nedílnou součástí řízení čehokoliv. […]

Autor: Ing. Michal Nový | Datum: 19.12.2015 - 23:40
Rubrika: Projektování staveb

Oslovil nás zákazník s prosbou o kontrolu (supervizi) projektu a průběhu výstavby. Měl pocit, že nemá stavbu pod kontrolou. Bohužel jeho pocit byl oprávněný. Projektové dokumentace řešili na sobě nezávisle dva projektanti. Jeden zpracoval dokumentaci pro provádění stavby a druhý projekt interiérů (3D vizualizace, výpisy prvků a nábytku, řešení barevnosti). Projektanty bohužel nikdo při dokončování […]

Autor: Ing. Michal Nový | Datum: 19.12.2015 - 23:08
Rubrika: Kolaudace a předávky Stavební dozor

Čím dál tím častěji nás oslovují zákazníci s požadavkem vyřešit nějaký problém, který se jim naskytl při výstavbě. Po zevrubné kontrole základních dokumentů dokážeme ve velmi krátkém čase určit „v čem se stala chyba“. Často pak dokážeme ve spolupráci se zákazníkem nalézt řešení. Rád bych Vám ukázal na několika případech, jaké nejběžnější chyby se v […]

Autor: Ing. Michal Nový | Datum: 19.12.2015 - 20:59
Rubrika: Stavební dozor

  Pokud budete hledat informace o technickém dozoru na stavbě, naleznete řadu na pohled obdobných sousloví a jejich definic – technický dozor stavebníka, technický dozor investora, TDI, stavební dozor, autorský dozor,… Je těžké i po přečtení všech definic správně porozumět, kdy je třeba mít dozor na stavbě a jaký. Stavební zákon a jeho vyhlášky se […]

Čím dál tím častěji nás oslovují zákazníci s požadavkem vyřešit nějaký problém, který se jim naskytl při výstavbě. Po zevrubné kontrole základních dokumentů dokážeme ve velmi krátkém čase určit „v čem se stala chyba“. Často pak dokážeme ve spolupráci se zákazníkem nalézt řešení. Rád bych Vám ukázal na několika případech, jaké nejběžnější chyby se v […]

Jeden z našich zákazníků připravoval rozsáhlou investici, která měla být částečně hrazena z dotace a to v třech dílčích platbách. Bylo třeba vypracovat reálný harmonogram výstavby a na něj navazující fakturační plán tak, aby zákazník zajistil přiměřeně vysoký úvěr. Tzn. neplatil zbytečně za rezervaci prostředků u banky a zároveň se nedostal při výstavbě do platební neschopnosti. […]

Autor: Ing. Michal Nový | Datum: 14.12.2015 - 17:52
Rubrika: Projektování staveb

Naše společnost byla vybrána jako technický dozor investora na významnou dotovanou stavbu. Nevšední architektura, neobvyklá řešení,… Po úvodní kontrole projektu jsme upozornili na nedostatky rozpočtů (chybějící položky, nereálné jednotkové ceny) a nekvalitně zpracované výkresové části (stavební detaily, koordinace profesí). Bohužel jsme nebyli investorem včas vyslyšeni. Potvrzení našich připomínek se ukázalo nejprve při výběrovém řízení na dodavatele. […]

Autor: Ing. Michal Nový | Datum: 14.12.2015 - 17:51
Rubrika: Financování staveb a dotace Stavební dozor Výběr dodavatele staveb

Za 25 let činnosti naší společnosti jsme nezažili stavbu, která by neměla byť minimální změnu vůči projektu. Ani řada stavebních firem neví, jaké zákonné povinnosti při změně vůči projektu by měl zodpovědný stavbyvedoucí a stavební (technický) dozor stavebníka plnit. Investor se pak často diví, když mu při koladaci stavební úřad např. zakáže užívání stavby. Pokud […]

Autor: Ing. Michal Nový | Datum: 14.12.2015 - 17:48
Rubrika: Stavební dozor

Využití technického dozoru stavebníka (investora) vzalo postupnými úpravami legislativy poměrně za své. U veřejných zadavatelů a větších investic dochází k degradaci této služby díky silnému podhodnocení. U soukromých investorů pak jich většina neví co vše by mohl a měl dozor zastávat.  Technický dozor stavebníka (investora) má nejen zabezpečit odborný dohled nad stavbou, ale také ochránit investora […]

Hodláte stavět? Nebo už stavíte a hodila by se vám pomoc či rada?
Ozvěte se, něco vymyslíme!

Položky označené * jsou povinné.
Na maily odpovídáme obratem, nejpozději druhý pracovní den. Váš mail nikam nepředáme.