REFERENCE

Fáblovka – II. etapa – Lidl

Investor: Fáblovka reality s.r.o., Pardubice

Rozsah činnosti: 2019 – 2020 (projektová příprava)

Investiční náklady: 100 mil. Kč

Rozsah činnosti: zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby. Inženýrská činnost ve fázi projektové přípravy, zajištění vyjádření, stanovisek a smluvních vztahů potřebných k podání žádostí o vydání rozhodnutí.

Popis:Jedná se o novostavbu včetně inženýrských sítí, dopravní a technické infrastruktury. Záměr obsahuje stavební objekt LIDLU – prodejny potravin. Dále dopravní objekty obsahující zpevněné plochy a parkovací stání, dopravní napojení na předchozí etapu Fáblovka I a úpravu chodníků s napojením na I. etapu podél komunikace napojené na ulici Poděbradská. Tato ulice prochází středem lokality a v budoucnu se uvažuje s jejím napojením na obchvat Pardubic.
Navržený objekt je svým charakterem jednopodlažní prodejní hala s vloženým částečným technickým podlažím.
Budova má společné přízemní podlaží 1.NP, ve kterém se nachází prodejní plocha, manipulační a skladovací prostor se zbožím, výkup lahví, technické místnosti, sociální zázemí. Pro zázemí zaměstnanců slouží trezorová místnost, umístěná ve středu dispozice zázemí prodejny, na východní straně objektu jsou umístěny místnosti dělených šaten, denní místnost, místnost vedoucího kanceláře a serverovna. V části prodejní plochy je umístěna pekárna.

Hodláte stavět? Nebo už stavíte a hodila by se vám pomoc či rada?
Ozvěte se, něco vymyslíme!

Položky označené * jsou povinné.
Na maily odpovídáme obratem, nejpozději druhý pracovní den. Váš mail nikam nepředáme.