REFERENCE

Fáblovka jihovýchod – I. etapa

Investor: Fáblovka reality s.r.o., Pardubice

Rozsah činnosti: 2017- 2018 (projektová příprava), 2019 (realizace)

Investiční náklady: 150 mil. Kč

Rozsah činnosti: zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby. Inženýrská činnost ve fázi projektové přípravy, zajištění vyjádření, stanovisek a smluvních vztahů potřebných k podání žádostí o vydání rozhodnutí, technická podpora investora při realizaci, kolaudace, řešení smluvních vztahů

Popis: výstavba obchodní zóny o řešené rozloze 32.000m2. Předmětem projektu je výstavba objektu Decathlon, reatail park a KFC o zastavěné ploše 5.700 m2. Řešení související technické infrastruktury pro předmět záměru i pro budoucí rozvoj zástavbového území (páteřní dešťová kanalizace, splaškové kanalizace, vodovody, horkovod, trafostanice, páteřní komunikace, parkovací a komunikační plochy). Součástí projektu je i řešení kruhové křižovatky na komunikaci II třídy vč. přeložek veřejného osvětlení a trolejového vedení, systému přechodů a cyklostezek

Hodláte stavět? Nebo už stavíte a hodila by se vám pomoc či rada?
Ozvěte se, něco vymyslíme!

Položky označené * jsou povinné.
Na maily odpovídáme obratem, nejpozději druhý pracovní den. Váš mail nikam nepředáme.