REFERENCE

VUT Brno – Fakulta stavební v Brně při ulici Veveří a Žižkova – Dostavba a rekonstrukce areálu – objekty v památkové zóně

Investor: Vysoké učení technické v Brně

Realizace: 2010–2013

Investiční náklady: 420 mil. Kč – dotace z EU

Rozsah činnosti: inženýrská činnost při kontrole prováděcí dokumentace stavby, technický dozor stavebníka, kolaudace, výkon činnosti koordinátor BOZP

Rekonstrukce areálu fakulty stavební, který se nachází ve třech částech. V rámci projektu areály propojeny do jednoho celku. Z budovy B do budovy R proveden můstek pro pěší. Pod Ulicí Žižkovou byl uvažován podchod z budovy D do budovy Z. Ten, ale pro svoji finanční náročnost bude řešen v budoucnu a nebyl součástí této dokumentace.

V celém rozsahu navrhovaných oprav a úprav zůstává vždy základní současný účel areálu, pokrytí studijních potřeb fakulty stavební. Navrhované úpravy jsou trvalého charakteru, vždy se jednalo o novostavby a rekonstrukce.

Z objektu A byl přesunut provoz menzy a v uvolněných prostorách vznikly velkokapacitní posluchárny a nový prostor knihovny. Ostatní prostory nebyly rekonstrukcí dotčeny.

Objekty B, C, D, Z byly rekonstrukcí dotčeny nejméně. Je zachován jejich stávající architektonický ráz i jejich využití. Proběhly zde pouze úpravy suterénů a některé objekty jsou propojeny podzemními tunely nebo nadzemními můstky. Součástí projektu byla i kompletní oprava střech, včetně kontroly krovů. Objekt R byl kompletně zrekonstruován.

V rohu jihovýchodní části areálu byly sloučeny objekty budov E1 a E2.

Za objektem Z byl vystavěn nový parkovací dům, ke kterému byl proveden nový vjezd z ulice Žižkovy.

Vnitroareálové venkovní prostory po omezení dopravy s vymezením parkování a provozu aut umožňují bezkonfliktní pěší pohyb s využíváním všech zpevněných ploch.

Součástí projektu byly také opravy oplocení, zídek, řešení vnitroareálové dopravy, odpadového hospodářství a garážových a parkovacích ploch.

Zpevněné plochy jsou součástí venkovní geodetické laboratoře a byly vytvořeny s ohledem na zvažované měřící trasy a stanoviště. Část nově vybudovaných zpevněných ploch umožňuje praktické testování konstrukcí vystavených klimatickým podmínkám, které jsou součástí experimentů závěrečných kvalifikačních prací.

Modernizace orientačního systému, zeleně a vnitroareálových inženýrských sítí.

Celková regenerace všech tří areálu je chápána tak, aby uživateli zajistila minimálně 15letý bezproblémový provoz.

Hodláte stavět? Nebo už stavíte a hodila by se vám pomoc či rada?
Ozvěte se, něco vymyslíme!

Položky označené * jsou povinné.
Na maily odpovídáme obratem, nejpozději druhý pracovní den. Váš mail nikam nepředáme.