REFERENCE

Babylon – příprava území

Investor: CERE Invest Babylon s.r.o.

Realizace: 2017

Investiční náklady: 5 mil. Kč

Rozsah činnosti: Technický dozor stavebníka, výkon činnosti koordinátora BOZP, výběrové řízení na dodavatele stavby, výběrové řízení na generálního dodavatele stavby, řešení smluvních vztahů, koordinační činnost, kolaudace.

Popis: Realizace demoličních prací stávajících objektů a zpevněných ploch, kácení zeleně, přeložky inženýrských sítí (VN ČEZ, plynová přípojka, teplovodní řad), základní archeologický průzkum a příprava území na pilotážnía základové práce. Spolupráce při výběrových řízeních na dodavatele stavby vč. řešení smluvních vztahů, spolupráce při výběrovém řízení na generálního dodavatele stavby bytového domu.

Hodláte stavět? Nebo už stavíte a hodila by se vám pomoc či rada?
Ozvěte se, něco vymyslíme!

Položky označené * jsou povinné.
Na maily odpovídáme obratem, nejpozději druhý pracovní den. Váš mail nikam nepředáme.