REFERENCE

Kočský potok – oprava koryta

Investor: Povodí Labe, státní podnik

Realizace: 2017

Rozsah činnosti: Zpracování plánu BOZP a výkon činnosti koordinátora BOZP. Jednalo se o odstranění nánosů ze dna koryta, opravu opevnění a zádlažby za účelem obnovení průtočnosti. Odstranění nánosu bylo provedeno strojním výkopem sedimentu (v části trasy, kde není přístup pro mechanizaci, bylo použito ruční těžení s přesunem materiálu korytem do míst, kde bylo možno sediment strojně vytěžit a naložit na dopravní prostředek). Oprava zádlažby proběhla zejména obnovením spárování zdí a dlažby, případně zpětným osazením uvolněných bloků. Oprava opevnění proběhla přerovnáním stávajících betonových desek a doplněním chybějících.

Hodláte stavět? Nebo už stavíte a hodila by se vám pomoc či rada?
Ozvěte se, něco vymyslíme!

Položky označené * jsou povinné.
Na maily odpovídáme obratem, nejpozději druhý pracovní den. Váš mail nikam nepředáme.