REFERENCE

Modernizace BČOV Pardubice

Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a. s.

Realizace: 2011–2013

Správce stavby: Centroprojekt a. s., Zlín

Investiční náklady: 302 mil. Kč

Rozsah činnosti: Člen týmu správce stavby

Projekt řeší problematiku výstavby nových objektů a rekonstrukci stávajících objektů BČOV Pardubice z hlediska technologických úprav, které povedou ke zlepšení kvality vyčištěných odpadních vod. Modernizace se týká mechanického předčištění OV, biologického čištění, kalového hospodářství a řídícího systému. Cílem projektu je snížení obsahu nutrientů a organického znečištění ve vyčištěné vodě vypouštěné do recipientu a zajištění čistoty vypouštěných vod v souladu s platnou legislativou.

Hodláte stavět? Nebo už stavíte a hodila by se vám pomoc či rada?
Ozvěte se, něco vymyslíme!

Položky označené * jsou povinné.
Na maily odpovídáme obratem, nejpozději druhý pracovní den. Váš mail nikam nepředáme.