REFERENCE

Polyfunkční dům – Babylon p. č. 2459/1 v k. ú. Pardubice

Investor: K + Projekt Babylon s. r. o.

Realizace: příprava projektu 2009-2012

Investiční náklady: 450 mil. Kč

Rozsah činnosti: inženýrská činnost v rozsahu projednání studie, pořízení regulačního plánu se současnou změnou územního plánu

Polyfunkční solitérní objekt v místě stávajících brownfieldů z dílny architekta Šípka. Jedná se o 14patrový objekt z 60% určený pro rezidenční bydlení (cca 160 bytů), doplněný o plochy pro občanskou vybavenost a dvěma patry parkovacích ploch. Projekt je charakteristický spirálovým tvarem tvořeným ustupujícími podlažími s vegetačními střechami.

Součástí projektu je i realizace veřejné infrastruktury ve formě oprav komunikací, dobudování kanalizačních stok, vodovodní sítě, dalších sítí (plynovod, horkovod, elektrické vedení a datové kabely) a veřejné zeleně.

Hodláte stavět? Nebo už stavíte a hodila by se vám pomoc či rada?
Ozvěte se, něco vymyslíme!

Položky označené * jsou povinné.
Na maily odpovídáme obratem, nejpozději druhý pracovní den. Váš mail nikam nepředáme.