REFERENCE

Starkočský potok, Bílé Podolí – odtěžení sedimentu, oprava koryta

Investor: Povodí Labe, s.p.

Realizace: 2018

Rozsah činnosti: úprava se týká vodoteče v k.ú. Lipovec, Lovčice, Starkoč u Bílého Podolí, Zaříčany a Zbyslav. Investice řeší technické, hydrotechnické a hydraulické návrhy, které zajistí neškodný průchod návrhového průtoku (vyčištění řečiště, rekonstrukce opevnění

Hodláte stavět? Nebo už stavíte a hodila by se vám pomoc či rada?
Ozvěte se, něco vymyslíme!

Položky označené * jsou povinné.
Na maily odpovídáme obratem, nejpozději druhý pracovní den. Váš mail nikam nepředáme.