REFERENCE

Silnice II/32 obchvat Chvaletice

Investor: Pardubický kraj

Realizace: 2008–2010

Investiční náklady: 200 mil. Kč

Rozsah činnosti: inženýrská činnost v rozsahu technického dozoru stavebníka, zajištění kolaudačního souhlasu

Rozsah realizace: přeložka komunikace – silnice č. II/322 mimo zastavěnou část města Chvaletic, úpravy v místech napojení silnice III. třídy, včetně vyvolaných přeložek inženýrských sítí, nového odvodnění, podchodu pro pěší u zastávky ČD, protihlukových stěn, opěrných zdí a propustí.

Řešená silnice je zařazena do sítě silnic II. tříd pod označením II/322. Stávající trasa silnice byla vedena jako průtah vlastním městem Chvaletice, což z hlediska vlivu na životní prostředí nebylo optimální. Úprava řeší úsek obchvatu délky 1,8 km.

Hodláte stavět? Nebo už stavíte a hodila by se vám pomoc či rada?
Ozvěte se, něco vymyslíme!

Položky označené * jsou povinné.
Na maily odpovídáme obratem, nejpozději druhý pracovní den. Váš mail nikam nepředáme.