REFERENCE

Mezinárodní letiště Pardubice – Technické zázemí civilní části letiště Pardubice a rozšíření pohybových ploch

Technické zázemí civilní části letiště Pardubice a rozšíření pohybových ploch

Investor: EBA Pardubice

Realizace: 2010-2012

Investiční náklady: 265 mil. Kč – dotace z EU

Rozsah činnosti: komplexní inženýrská činnost (project manager), územní řízení, stavební povolení, kontrola prováděcí dokumentace stavby, technický dozor stavebníka při realizaci stavby, výkon činnosti koordinátor BOZP, zajištění smluvních vztahů spojených s napojením na inženýrské sítě, zajištění věcných břemen pro sítě a objekty, zajištění zkušebního provozu, kolaudace jednotlivých stavebních objektů a celku

Unikátní projekt v rámci ROP SV přinesl pardubickému letišti rozšíření a zkvalitnění technických a servisních služeb včetně rozšíření pohybových ploch. Modernizace letiště proběhla ve třech hlavních částech a spočívala v rozšíření a zkvalitnění technických a servisních služeb poskytovaných letištěm včetně vybudování nového areálu leteckých pohonných hmot. První část se týkala rozšíření pohybových ploch pro letadla, rozšíření stojánky tak, aby poloměry otáčení odpovídaly normám všech letadel, která do Pardubic létají a vybudování osvětlení stojánky. Ve druhé části došlo k vytvoření technického zázemí pro obsluhu letadel a údržbu letiště, které obsahuje garáže pro parkování a servis pozemní letištní techniky jako jsou schody, cisterny apod. Zázemí se nyní nachází v těsné blízkosti stojánky a výrazně se tak zkrátila dojezdová vzdálenosti i čas na obsluhu letadel. Neméně důležitá část modernizace se týkala palivového hospodářství, tedy vytvoření zařízení pro manipulaci a skladování leteckých pohonných hmot. To teď splňujeme nejpřísnější ekologické i požární předpisy, nároky na čistotu paliva a má i mimořádný ekonomický efekt, protože umožňuje vytvoření rezervy paliva.

Hodláte stavět? Nebo už stavíte a hodila by se vám pomoc či rada?
Ozvěte se, něco vymyslíme!

Položky označené * jsou povinné.
Na maily odpovídáme obratem, nejpozději druhý pracovní den. Váš mail nikam nepředáme.