REFERENCE

Výstavba kanalizačního řadu Ostřešany

Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a. s. (dotační titul z Evropské unie, Fond soudržnosti) a obec Ostřešany

Realizace: 2008–2009

Investiční náklady: 60 mil. Kč

Rozsah činnosti: koordinátor stavby – koordinace v celém průběhu projektu mezi obcí, občany, investorem, projekcí a zhotovitelem. Koordinace projekčních prací. Zajištění správních procesů a projednání připojení s jednotlivými vlastníky nemovitostí. Funkce technického dozoru investora při přejímkách napojení jednotlivých nemovitostí do domovních čerpacích stanic.

Projekt řešil odkanalizování obce pomocí systému tlakové kanalizace se společným výtlakem na nejbližší systém gravitačních kanalizačních řadů. Realizováno cca 10 km tlakové kanalizace a cca 320 domovních čerpacích stanic. Větší část řadů provedena bezvýkopovou technologií. Projekt byl řešen v rámci skupinového projektu Labe-Loučná.

Hodláte stavět? Nebo už stavíte a hodila by se vám pomoc či rada?
Ozvěte se, něco vymyslíme!

Položky označené * jsou povinné.
Na maily odpovídáme obratem, nejpozději druhý pracovní den. Váš mail nikam nepředáme.