REFERENCE

Zlepšení vody v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny

Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

Realizace: 2010–2013

Investiční náklady: 646 mil. Kč (dotační titul z Evropské unie, Fond soudržnosti)

Rozsah činnosti: inženýrská činnost a činnost správce (inženýra stavby), výkon činnosti koordinátora BOZP, příprava, organizace a zajištění zadávacích řízení, uplatňování práv zadavatele

Tým správce stavby byl s ohledem na rozsah a náročnost stavby sestaven z těchto osob: vedoucí týmu (Chief Project Manager), koordinátor BOZP, zástupce vedoucího týmu, senior stavební dozor, junior stavební dozor, specialisté, asistent – administrátor.

Rozsah realizace: cílem projektu bylo zajištění odvádění a čištění odpadních vod v aglomeraci Ivančice, Oslavany, Padochov, zlepšení jakosti povrchových vod v řekách Jihlava a Svratka a odstranění rizika znečišťování podzemních vod v souladu s platnou legislativou.

Projekt řeší vybudování kanalizace v lokalitách, kde dosud obyvatelé nebyli napojeni na stávající kanalizační síť, provedení rekonstrukce části stokové sítě z důvodů nevyhovujícího technického stavu nebo nedostatečné kapacity stávající kanalizace a rekonstrukce části vodovodní sítě z důvodu nevyhovujícího technického stavu.

Současně proběhla rekonstrukce a intenzifikace ČOV Ivančice

Hodláte stavět? Nebo už stavíte a hodila by se vám pomoc či rada?
Ozvěte se, něco vymyslíme!

Položky označené * jsou povinné.
Na maily odpovídáme obratem, nejpozději druhý pracovní den. Váš mail nikam nepředáme.