CETTUS a.s.

Jiráskova 2839
530 02 – Pardubice I.

IČO: 150 49 531

Kontaktní osoba:  Ing. Michal Nový
e-mail: novy@cettus.cz
tel.: +420 739 090 695

Registrováno pod spisovou značkou
B 3008 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové