PŘEDÁVÁME 25 LETÉ KNOW-HOW INVESTORŮM
I KOLEGŮM ZE STAVEBNÍ BRANŽE

zahlavi-skoleni-novy
Michal Nový
Nenajímáme lektory! Přednáší přímo naši vybraní pracovníci, tedy ti, kteří mají za sebou již řadu praktických zkušeností a umí je předávat dál.

Vzhledem k našim více než dvacetiletým zkušenostem jsme čím dál častěji oslovováni odbornou veřejností i školícími agenturami s poptávkou zajištění různých seminářů a workshopů z našeho oboru.
Připravili jsme tedy několik seminářů z oblasti přípravy a realizace staveb. Obecných a teoretických přednášek pod hlavičkami různých vzdělávacích agentur je dnes na trhu mnoho a naší ambicí rozhodně není se etablovat v této části trhu. Naším cílem je přispět k vzdělanosti těch, kteří se podílí na přípravě a realizaci stavebních zakázek a podpořit tak úroveň v našem oboru. Nabízíme prakticky zaměřené semináře, které vždy upravujeme podle potřeb konkrétních zákazníků.

AKTUÁLNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ KURZY – PŘÍPRAVA STAVEBNÍCH INVESTIC

"Překvapilo mě, že jsem se dozvěděl tolik podstatných informací, na které nás náš projektant vůbec neupozornil..."

Obsah kurzu:
PLÁNOVÁNÍ STAVEBNÍCH INVESTIC – INVESTIČNÍ ROZVAHA
Jednodenní seminář, který Vás seznámí se základní teorií projektového řízení a strukturou projektových týmů. Naučíte se správně definovat zadání investičních projektů, provést prvotní finanční rozvahy a cash flow modely investice, prověřit základní technickou realizovatelnost stavby a zhodnotit rizika. Součástí semináře je i aktivní tvorba rizikové analýzy, její vyhodnocení a vyvození závěrů a opatření.

VYUŽITÍ STUDIÍ PRO PLÁNOVÁNÍ INVESTIC
Jednodenní seminář, který volně navazuje na seminář – Plánování stavebních investic. Po rekapitulací základní teorie se seznámíte se třemi nejběžnějšími druhy studií ve stavebnictví, jejich využití pro definici investičních nákladů a souvisejících investic, překážek, časových souvislostí a rizik. Na jednotlivých příkladech si vyzkoušíte tvorby základních rozpočtů a pomocí analýz zvážíte nejvhodnější variantu řešení. Seminář provází množství konkrétních příkladů z našich bohatých profesních zkušeností naší společnosti.

SPRÁVNÍ PROCESY VE STAVEBNICTVÍ
Jednodenní seminář, který je zaměřený především na poskytnutí základního přehledu o povoleních ve stavebnictví a jejich strastech a úskalích. Kromě základní legislativy Vám ukážeme jak si poradit s různými povoleními od územního plánu až po stavební povolení vč. různých kombinací a jejich změnami při realizaci. Vysvětlíme časové souvislosti, na co si dát pozor u rozsahu rozhodnutí a co je potřeba pro zdárný průběh řízení zajistit.

Přečtěte si před kurzem: 4 typické chyby u přípravy stavebCash flow model slouží pro správné nastavení úvěru

Aktuální termíny:

ZÁKLADNÍ KURZY – REALIZACE STAVEB

"Překvapilo mě, že jsem se dozvěděl tolik podstatných informací, na které nás náš projektant vůbec neupozornil..."

Obsah kurzu:
REALIZAČNÍ TÝM STAVBY
Jednodenní seminář je zaměřený pro ty, kteří mají řešit či řeší problematiku služeb spojených s realizací stavby. V rámci semináře Vás seznámíme s tím, jaké zákonné povinnosti souvisí s projektantem, autorským dozorem, generálním dodavatelem stavby, koordinátorem BOZP, správcem stavby, technickým dozorem stavebníka (TDS, TDI) nebo generálním dodavatelem stavby. Vysvětlíme na co si dát pozor v rámci smluv na tyto činnosti, co požadovat a jaké jsou úlohy jednotlivých služeb. V závěru kurzu jsou vysvětleny i vzájemné součinnosti jednotlivých stran při řešení základních problematik realizace stavby.

STAVEBNÍ DENÍKY, REALIZACE STAVBY
Jednodenní seminář, který je určen pro dodavatele i investory. Seznámíme Vás s tím, co jsou zákonné povinnosti při realizaci stavby, jaké dokumenty a činnosti je třeba řešit, kde jsou úskalí pro jednotlivé strany a na co vše si dát pozor v průběhu celé fáze realizace, tedy od předání staveniště až po její převzetí. Součástí kurzu je i část zabývající se sankcemi a pokutami. Kurz je doplněn řadou praktických ukázek z realizovaných staveb.

UKONČENÍ STAVBY
Půldenní seminář, který Vás provede nezbytnými kroky a dokumenty, které souvisí s dokončením stavby a jejím převzetí. Dozvíte se co vyžadovat od dodavatele stavby, co po Vás můžou požadovat úřady, jaké jsou možnosti a cesty při řešení různých kolizí a komplikací.

Přečtěte si před kurzem: 4 typické chyby u přípravy staveb, Cash flow model slouží pro správné nastavení úvěru

Aktuální termíny:

KURZY UPRAVENÉ NA MÍRU

"Překvapilo mě, že jsem se dozvěděl tolik podstatných informací, na které nás náš projektant vůbec neupozornil..."

VADY V PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍCH A PŘI REALIZACI STAVBY
Jednodenní kurz postihující v úvodu problematiku vad v obecné rovině. Další části pak řeší konkrétní vady při zadávání zakázek, v projektových činnostech, správních procesech a při provádění staveb. Každá z částí je doprovázena příklady z praxe. Součástí kurzu je i část zabývající se reklamacemi, sankcemi a pokutami.

INVESTIČNÍ ZÁMĚR – TVORBA PROJEKTU
Jednodenní kurz shrnující problematiku přípravy investičních záměrů. V rámci kurzu Vás provedeme obsahem investičních záměrů, budeme diskutovat potřebné účastníky procesu, fázování a dodavatele. Následně Vám vysvětlíme metodiky pro ověření připraveného záměru z hlediska proveditelnosti, vyzkoušíme si různé druhy analýz. Na případové studii si pak shrneme všechny získané teoretické zkušenosti a vyzkoušíme si je na konkrétním záměru.

Aktuální termíny:

Hodláte stavět? Nebo už stavíte a hodila by se vám pomoc či rada?
Ozvěte se, něco vymyslíme!

Položky označené * jsou povinné.
Na maily odpovídáme obratem, nejpozději druhý pracovní den. Váš mail nikam nepředáme.