Školení – kurz Příprava staveb pro investory

PLÁNOVÁNÍ STAVEBNÍCH INVESTIC
Jednodenní seminář, který Vás seznámí se základní teorií projektového řízení a strukturou projektových týmů. Naučíte se správně definovat zadání investičních projektů, provést prvotní finanční rozvahy a cash flow modely investice, prověřit základní technickou realizovatelnost stavby a zhodnotit rizika. Součástí semináře je i aktivní tvorba rizikové analýzy, její vyhodnocení a vyvození závěrů a opatření.

VYUŽITÍ STUDIÍ PRO PLÁNOVÁNÍ INVESTIC
Jednodenní seminář, který volně navazuje na seminář – Plánování stavebních investic. Po rekapitulací základní teorie se seznámíte se třemi nejběžnějšími druhy studií ve stavebnictví, jejich využití pro definici investičních nákladů a souvisejících investic, překážek, časových souvislostí a rizik. Na jednotlivých příkladech si vyzkoušíte tvorby základních rozpočtů a pomocí analýz zvážíte nejvhodnější variantu řešení. Seminář provází množství konkrétních příkladů z našich profesních zkušeností.

Všechny semináře jsou zastřešovány pracovníky společnosti CETTUS a.s. Významnější část každého semináře je zaměřena na praktické příklady a ukázky. Jednotlivé semináře upravujeme přímo na míru našim posluchačům.

Termíny i cenu můžeme přizpůsobit našim zákazníkům na základě vzájemné dohody. Podmínkou uskutečnění kurzu je dostatečná účast a časový prostor zodpovědného školitele v požadovaném termínu.

Hodláte stavět? Nebo už stavíte a hodila by se vám pomoc či rada?
Ozvěte se, něco vymyslíme!

Položky označené * jsou povinné.
Na maily odpovídáme obratem, nejpozději druhý pracovní den. Váš mail nikam nepředáme.