VADY V PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍCH A PŘI REALIZACI STAVBY
Jednodenní kurz postihující v úvodu problematiku vad v obecné rovině. Další části pak řeší konkrétní vady při zadávání zakázek, v projektových činnostech, správních procesech a při provádění staveb. Každá z částí je doprovázena příklady z praxe. Součástí kurzu je i část zabývající se reklamacemi, sankcemi a pokutami.

INVESTIČNÍ ZÁMĚR – TVORBA PROJEKTU
Jednodenní kurz shrnující problematiku přípravy investičních záměrů. V rámci kurzu Vás provedeme obsahem investičních záměrů, budeme diskutovat potřebné účastníky procesu, fázování a dodavatele. Následně Vám vysvětlíme metodiky pro ověření připraveného záměru z hlediska proveditelnosti, vyzkoušíme si různé druhy analýz. Na případové studii si pak shrneme všechny získané teoretické zkušenosti a vyzkoušíme si je na konkrétním záměru.

Hodláte stavět? Nebo už stavíte a hodila by se vám pomoc či rada?
Ozvěte se, něco vymyslíme!

Položky označené * jsou povinné.
Na maily odpovídáme obratem, nejpozději druhý pracovní den. Váš mail nikam nepředáme.