KVALITNÍ PŘÍPRAVA U STAVBY JE STEJNĚ DŮLEŽITÁ,
JAKO JEHO KVALITNÍ ZÁKLADY

Připravujete stavební investici? Máte zpracované všechny potřebné dokumenty? Zvážili jste všechna rizika? Máte správně nastavené financování? Nechybí Vám v rozpočtu žádná důležitá položka? Pomůžeme Vám s realizací investice tak, aby Vás nečekala žádná nepříjemná překvapení.

Příběh z praxe – stavební dozor

CHYBNÁ KONTROLA STAVBY = ZTRÁTA DOTACE

Pan S získal dotaci na rekonstrukci objektu, zajistil si projekt i povolení a stavbu zrealizoval za pomoci občasného dozoru na stavbě. Následně požádal o proplacení dotace. Poskytovatel dotace mu oznámil, že předložené dokumenty jsou chybné a nedostatečné a dotace mu proto nebude proplacena. Pan S se pak obrátil na nás s prosbou o pomoc.

Bohužel jsem museli konstatovat, že chyby, kterých se pan S, resp. jeho stavební dozor dopustil, jsou natolik závažné, že je již nelze napravit. O co šlo?Stavební deník nebyl veden dle zákona. Nebyly řádně prováděny denní záznamy průběhu výstavby. Nebyly zaznamenány přejímky zakrývaných konstrukcí. Měsíční soupisy provedených prací neodpovídaly smluvnímu rozpočtu. Uhrazené vícepráce nebyly vůbec zdůvodněny ani zdokumentovány.

Pan S tak sice ušetřil za pravidelný dohled nad prováděním stavby, ale díky ztrátě dotace byl nucen uhradit i náklady, které měly být původně hrazeny z dotace. Stavba ho tak vyšla na čtyřnásobek než původně uvažoval, protože musel ze svých prostředků uhradit i původně uvažovaný příspěvek dotace.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ ČLÁNKY:

Jak je to se stavebním deníkem?
Kdo má/může psát do stavebního deníku?
Proč mít technický dozor na stavbě?
5 základních povinností TDI (TDS)
Typické chyby u realizace staveb
Stavby beze změn jsou mýtus

ROZSAH SLUŽEB

JAK PRACUJEME:
 • převezmeme zodpovědnost za stavebníka (služby technického dozoru stavebníka),
 • dbáme na bezpečnost (služby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi – BOZP),
 • řešíme projekční změny a detaily (služby autorského dozoru),
 • problémy v průběhu stavby jsou naše starost,
 • udržet cenu, termín a kvalitu je náš úkol,
 • při realizaci se snažíme minimálně zatěžovat investora.
CO ZPRACUJEME:
 • Zastupování investora při realizaci stavby (vůči dodavateli, úřadům),
 • odborné předání a převzetí stavby,
 • kontrola cash flow (kontrola ziskovosti),
 • odborný dozor nad prováděním stavby (dle projektu, zákona a smlouvy),
 • přejímky stavebních prací a dodávek
 • kontrola vedení stavebního deníku,
 • kontrola financí, odborná kontrola změn,
 • kontrola plnění dle harmonogramu.

Hodláte stavět? Nebo už stavíte a hodila by se vám pomoc či rada?
Ozvěte se, něco vymyslíme!

Položky označené * jsou povinné.
Na maily odpovídáme obratem, nejpozději druhý pracovní den. Váš mail nikam nepředáme.