uzasna arch Naše společnost byla vybrána jako technický dozor investora na významnou dotovanou stavbu. Nevšední architektura, neobvyklá řešení,…

Po úvodní kontrole projektu jsme upozornili na nedostatky rozpočtů (chybějící položky, nereálné jednotkové ceny) a nekvalitně zpracované výkresové části (stavební detaily, koordinace profesí). Bohužel jsme nebyli investorem včas vyslyšeni. Potvrzení našich připomínek se ukázalo nejprve při výběrovém řízení na dodavatele. Množství dotazů a nutnost doplnění, způsobila prodloužení výběru o několik měsíců. Ostatní chyby se prokázaly při realizaci. Investor byl nucen řadu víceprací uhradit z vlastních prostředků, dostal několik korekcí od poskytovatele dotace za chyby v projektu a nakonec musel i omezit rozsah výstavby, aby dokázal projekt vůbec ufinancovat. Podobných staveb se vyskytuje poměrně mnoho především v posledních letech.

Investoři často nevěnují dostatečnou pozornost zadání stavby a dostatečné kontrole při vlastní projekční přípravě (nebo si na takové činnosti nezjednají odborné služby). Taková nedůslednost může mít, především u dotovaných staveb, i fatální důsledky.

Hodláte stavět? Nebo už stavíte a hodila by se vám pomoc či rada?
Ozvěte se, něco vymyslíme!

Položky označené * jsou povinné.
Na maily odpovídáme obratem, nejpozději druhý pracovní den. Váš mail nikam nepředáme.